O Podjetju

Projektiranje

Nadzor

Kako do nas

kimsis

 

Nadzor

Izvajamo nadzor po ZGO-1. Nadziramo gradbena, strojna in elektro-instalacijska dela. Zagotovimo, da  se gradnja izvaja po veljavnih standardih in normativih tako, da med gradnjo nadzorujemo kvaliteto:
- izvedenih del
- gradbenih proizvodov
- vgrajenih materialov
- inštalacij in tehnološke opreme
Prav tako svetujemo v poteku del, spremljamo dinamiko izvajanja del in doseganje dogovorjenih rokov dokončanja del.
Reference:
DARS:

Ministrstvo za notranje zadeve:

Ministrstvo za promet:

Merkur: